Huishoudelijk reglement

Voor úw gemak

Wij hechten waarde aan uw privacy

Uw privacy

Aan uw privacy hechten wij waarde. Deze wordt gewaarborgd volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Daarnaast heeft elke bij ons werkzame fysiotherapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming worden geen gegevens verstrekt aan derden. U kunt te alle tijden inzage krijgen in uw persoonlijk dossier. Verder voldoen wij aan de Nederlandse Wet- en Regelgeving (WGBO, WBP en wet BIG).

Klachten

Voor vragen, onduidelijkheden of klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend fysiotherapeut, de assistente of een van de praktijkhouders. Wij beschikken over een vastgestelde klachtenprocedure. Deze is te allen tijde opvraagbaar.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten binnen Fysiosittard staan in het BIG-register geregistreerd en zijn aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie. Daarnaast zijn zij per specialisatie aangesloten bij het betreffende kwaliteitsregister. Ze voldoen aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing, tuchtrecht en klachtenregeling.

Aansprakelijkheid

Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee. Fysiosittard is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek.

Hygiëne

Met het oog op hygiëne wordt u verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. In geval van actieve revalidatie of fysiosport is het gewenst gepaste kleding te dragen. Overleg dit met uw fysiotherapeut. U kunt zich eventueel in de kleedruimte van de praktijk omkleden.

Neem contact op of bel: +31 (0)46 – 451 3 965