Beweegprogramma’s

Beweegprogramma’s

Fysiosittard biedt beweegprogramma’s aan voor verschillende doelgroepen.

Voor hartklachten, longaandoeningen (COPD), diabetes, Parkinson, perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) en reuma is er een specifiek aangepast programma opgesteld.

Doel van deze programma’s is te leren omgaan met uw klachten en uw leefstijl aan te passen aan uw fysieke mogelijkheden.

De therapie helpt u te werken aan uw conditie, algehele belastbaarheid, ademhalingstechniek, een gezonder lichaamsgewicht en concrete tips om optimaal te functioneren ondanks de aanwezige klachten.

Vaak zijn de patiënten die deelnemen aan een van de beweegprogramma’s onder behandeling bij meerdere specialisten. U kunt hierbij denken aan de specialist in het ziekenhuis, maar ook een ergotherapeut, logopedist of een psycholoog. Fysiosittard onderhoudt nauwe banden en samenwerking met specialisten in de regio zodat uw totale behandelplan op elkaar kan worden afgestemd.

Zeker bewegen met Parkinson

Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine produceren. De oorzaak is nog onbekend.

COPD-luchtwegproblemen

Kleine luchtwegen verliezen op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar.

Neem contact op of bel: +31 (0)46 – 451 3 965