Nieuwbouwplannen Medisch Centrum Baandert

/Nieuwbouwplannen Medisch Centrum Baandert
Nieuwbouwplannen Medisch Centrum Baandert 2017-07-24T07:49:45+00:00

Nieuwbouwplannen Medisch Centrum Baandert

De Baandert, 9 februari 2017

Beste buurtbewoner,

Sinds vele jaren zijn onze praktijken ( huisartsen, apotheek en fysiotherapeuten) aan de Henri Weltersstraat een vertrouwd gezicht in de wijk. Wij doen ons best om goede zorg te leveren voor mensen uit de Baandert en de omringende wijken. Gaandeweg ziet men de maatschappij en wensen van ons allen veranderen, ook op het gebied van gezondheid en medische zorg.

Dat betekent dat steeds meer zorg uit het ziekenhuis, dicht bij de patiënt, in de wijk geleverd zal moeten worden. Dat is voor de patiënten, die steeds ouder worden en steeds langer thuis wonen, fijn. Het ziekenhuis gaat steeds meer specialiseren. Voor een aantal aandoeningen kan men bijvoorbeeld nu al niet meer in Zuyderland Sittard/Geleen terecht en zal men naar Heerlen moeten.

In de Toekomstvisie van de landelijke huisartsenvereniging wordt het volgende gesteld:

“De zorgvraag groeit en verandert, de zorg rondom de patiënt wordt complexer. Met het streven om de patiënt zoveel mogelijk zorg dicht bij huis te bieden, wordt samenwerking met andere zorgverleners steeds belangrijker. Bijvoorbeeld met de wijkverpleegkundige, apotheker en psycholoog. De Landelijke huisartsenvereniging pleit daarom voor lokale en regionale samenwerkingsverbanden om patiënten een breed zorgaanbod aan te kunnen bieden. Daarmee is het mogelijk de zorg aan de patiënt dicht in de buurt te blijven leveren terwijl de samenwerking verder weg, eventueel virtueel, is georganiseerd.”

Wij moeten die toekomstgerichte zorg voor de Baandert gaan vormgeven, dit houdt in dat wij veel meer de samenwerking moeten gaan zoeken met andere zorgaanbieders.

Dit maakt dat wij als praktijken op zoek zijn naar nieuwe uitgebreidere praktijkruimten. Een Medisch Centrum dat voldoet aan de nieuwe wensen en maatstaven van vandaag en de toekomst.

Met onze plannen voor dit nieuwe concept zijn we al ongeveer 4 jaar bezig. Reden voor dit langdurig traject is de zoektocht naar een passende locatie in de wijk. Tijdens de zoektocht zijn verschillende locaties en bestaande gebouwen uitvoerig bestudeerd. Echter om diverse redenen zoals: NUTS voorzieningen, infrastructuur, perceelafmetingen/vormen stedenbouwkundige inpassing etc. bleken deze locaties niet geschikt.

Wij zijn van mening, samen met de gemeente Sittard-Geleen, een passende locatie te hebben gevonden, nl. de groenstrook aan de Hemelsley.

Op 6 december 2016 is door ons een presentatie gehouden aan het bestuur van het wijkplatform De Baandert over de nieuwbouwplannen en de passende locatie. Aansluitend is op 25 januari 2017 een inloopavond georganiseerd voor de gehele wijk, waarin de eerste plannen voor het nieuwe Medisch Centrum zijn getoond.

Aangezien een aantal bewoners die avond verhinderd was of niet op de hoogte was van de informatieavond, willen wij u de reeds verstrekte informatie alsnog verstrekken. U treft daarom in de bijlage de gepresenteerde tekeningen aan.

Met de komst van het nieuwe Medisch Centrum gaat evenwel een trapveldje voor de jeugd verloren. Wij als zorgverleners vinden bewegen voor de jeugd erg belangrijk. Samen met de gemeente onderzoeken wij dan ook de mogelijkheid om het trapveldje elders in de wijk terug te laten komen.

Op korte termijn zullen wij samen met de gemeente Sittard-Geleen het bestemmingsplantraject gaan opstarten. Tijdens dit traject zullen wij u regelmatig blijven informeren over de  voortgang.

Met vriendelijke groet,

Huisartsenpraktijk De Baandert;    

Mevr. E. Becker

Dhr. D. Kronjee

Dhr. R. van Gool

Mevr. G. Willems

Mevr. N. Dongelmans

Apotheek de Baandert: 

Dhr. L. Silvertand

Fysiosittard

Mevr. E. Eijk

Dhr. O. Schulte

Dhr. M. Cals

Dhr. J. Dieteren

YLO Bouwkundig Adviesbureau     

Mevr. Y. Leinders

Nieuwbouwplannen Medisch Centrum Baandert (2)